06 mars 2018

Intervju med Helena Gjertz och Friedrike Schöne

Vi har fått en exklusiv intervju med Helena Gjertz och Friedrike Schöne som jobbar som internationella koordinatorer på Högskolan i Borås.

Berätta om er själva

Friederike Schöne: Jag är född och uppvuxen i Tyskland och har en magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik och interkulturell affärskommunikation. Jag har jobbat som au pair i Irland och varit utbytesstudent i Australien och Sverige. Jag flyttade till Sverige för tio år sedan och har sedan dess bott i Alingsås. Jag är en familjemänniska och gillar att tillbringa mycket tid med min familj. Nyligen började jag att spela tennis och tycker det är jätteroligt!

Helena Gjertz: Jag är uppvuxen i Partille och efter gymnasiet spenderade jag ett år i Storbritannien där jag pluggade engelska och arbetade som au pair i en engelsk familj. Efter att ha studerat biblioteks- och informationsvetenskap i Borås tog jag även en kandidatexamen i arbetsvetenskap och psykologi. Sedan femton år tillbaka bor jag i Borås och jag trivs bäst med att tillbringa tid med familj och vänner och att vara i naturen.

Berätta om er roll på Högskolan

Vi arbetar som internationella koordinatorer vid funktionen International Office vid Högskolan i Borås, där nio internationella koordinatorer arbetar med inresande och utresande studenter samt andra internationella frågor och projekt, bland annat avtalsfrågor och samarbeten med partneruniversitet runt om i världen. Helena är funktionsansvarig för International Office och vi ansvarar båda för utresande mobilitet och handläggning av stipendieprogram för utresande studenter och personal. Friederike är dessutom systemförvaltare för högskolans antagningssystem för inresande utbytesstudenter.

Vad är det bästa med ert jobb?

Det är ett varierat arbete med många olika arbetsuppgifter, med ansvar för allt ifrån projekthantering med budgetansvar till studentmöten och vägledning. Det är givande att få följa studenter genom hela processen, från att de funderar på att åka på utbyte till att vi genomför hemkomstsamtal och får ta del av den utveckling och de erfarenheter som studenterna har fått.

Vad var ert favoritämne i skolan?

Helena: Engelska och svenska som favoritämnen, men senare även matematik och kemi.

Friederike: Det var väldigt roligt att läsa många språk i skolan och jag läste franska, engelska och ryska.

Vad vet ni nu som ni önskar att i hade vetat när ni var yngre?

Det mesta går att lösa, även om det inte blir som man hade tänkt sig så blir det oftast bra ändå!

Vilket ämnesområde inom EU är ni mest engagerad inom?

Vårt fokus är främst mobilitet inom högre utbildning, till exempel handlägger vi mobilitetsprogram inom Erasmus+. Programmen ger högskolans studenter och personal möjlighet att få internationell erfarenhet och kompetensutveckling och ökar kunskap och kännedom om andra kulturer och länder. Det ger också en högre kvalitet i utbildningen samt en ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Vad har ni på gång?

Vi förbereder alla utbytesstudenter som ska åka ut under vårterminen, bland annat med dokumentation och praktiska förberedelser. Vi har precis genomfört en kick-off för utresande studenter där vi har diskuterat praktiska och interkulturella förberedelser inför utbytet. Vi har också haft informationspass för studenterna som ska åka på utbyten under hösten 2018 och som ska lämna in intresseanmälningar i februari. De har många frågor om val av lärosäten, kursutbud och så vidare. Vi ser fram emot ett spännande 2018!