Malin Björk

5 april 2017

Intervju med Malin Björk

Hon arbetar för att hitta lagliga flyktvägar till EU, tycker att Marseille påminner om Göteborg och intresserar sig främst för flyktingpolitik och jämställdhetsfrågor. Malin Björk som just nu förutom sitt arbete som Europaparlamentariker också engagerar sig i tvärpolitiska nätverk.

Berätta kort för läsaren vem du är

Jag jobbar sedan hösten 2014 som Europaparlamentariker för Vänsterpartiet. Innan dess jobbade jag som rådgivare i EU-parlamentet. Dessförinnan har jag bland annat arbetat på intresseorganisationen European Women's Lobby. Jag är sambo och har två barn som är sex och nio år gamla. Jag är uppvuxen i Göteborg.

Vilket var ditt favoritämne i skolan?

Samhällsvetenskap på gymnasiet, vilken höjdare!

Vilken stad besöker du gärna inom EU?

Marseille, för att det så vackert ljus och hav. Det påminner om Göteborg, fast det är tio grader varmare. Och så Paris, för att det alltid händer något där.  

Vad vet du nu som du önskar att du hade vetat när du var yngre?

Att världen är så stor och spännande. Men också att det finns massa stereotyper om kön och annat som vi inte behöver eller bör låta oss styras av. Att det är helt OK att ta ut svängarna.

Vad betyder Sjuhärad för dig?

Sjuhärad för mig är alldeles nära hemma. Min mamma gick på gymnasiet i Borås och mina morföräldrar bodde i Kinna under min uppväxt.  

Vilket ämnesområde inom EU är du nyfiken att veta mer om?

Jag är ordinarie ledamot i två utskott i EU-parlamentet. Det ena behandlar framförallt flyktingpolitik och det andra har hand om jämställdhetsfrågor, så dessa två frågor engagerar mig mest. Sedan är jag även med i tre tvärpolitiska nätverk. Ett av dem arbetar för HBTQ-rättigheter, ett annat jobbar mot rasism och det tredje, All of Us, kämpar för aborträtten. Dessutom är jag en stark kritiker av handelsavtalen TTIP, CETA och TISA, som EU håller på att sluta med flera länder runtom i världen.

Vad har du på gång?

Just nu arbetar jag med ett lagförslag som handlar om lagliga flyktvägar till Europa. Det kallas vidarebosättning och handlar om att införa ett kvotflyktingsystem på EU-nivå. Mitt jobb går ut på att förbättra det förslag som EU-kommissionen lagt fram. Sedan lägger jag fram mitt förslag som parlamentet får rösta om. Därefter förhandlar jag med EU-rådet och förhoppningsvis resulterar det i att vi får ett bra kvotflyktingsystem i EU. Men vägen dit är svår, som det politiska läget ser ut just nu, tyvärr.

Annars är jag just nu också starkt engagerad i aborträttsfrågan som också tyvärr aktualiserats. I höstas kom ju till exempel ett polskt lagförslag om ett totalförbud mot abort. Lyckligtvis stoppades det, även om också den nuvarande lagstiftningen ligger mycket nära ett totalt abortförbud. Nyligen återinförde ju också Trump-administrationen den så kallade "global gag rule", som stoppar allt statligt stöd till biståndsorganisationer som jobbar med abortfrågan. Då föreslog jag och de andra medlemmarna i All of US att EU ska gå in och täcka upp för de pengar som dessa organisationer nu blir av med. Vårt förslag gick igenom i EU-parlamentet vid en omröstning i Strasbourg i februari, det var glädjande!