Atlas

11 april 2016

Kompetensutveckling

Vill du komma vidare inom ditt yrke? Utveckla helt nya kunskapsområden eller få perspektiv på sådant du redan kan?

Utbildning och högskolerådet (UHR) arbetar med program och stipendier som rör kompetensutveckling för de flesta yrkesgrupper inom området utbildning och lärande.

Läs vidare om hur du inom din organisation kan söka kompetensutvecklingen och fortbildningen genom internationella erfarenhetsutbyten av olika slag på www.utbyten.selänk till annan webbplats