04 december 2017

Kreativa elever beskriver EU länder

Flera klasser besökte skolbiblioteket i Bollebygd när Olle Örngård gav boktips. I ordlekarna beskrev eleverna med egna kreativa ord de länderna som var med och grundade dagens EU.

Den 4 december fanns Europa direkt Sjuhärad på plats i skolbiblioteket i Bollebygd. Lärare och elever var inbjudna att ta del av boktips och ordlekar som grundade sig i de sex länder (Tyskland, Frankrike, Belgien, Italien, Nederländerna och Luxembourg) som lade grunden för dagens EU.

Olle Örngårdöppnas i nytt fönster, som är skolans bibliotikarie och som även är med i Europa Direkt Sjuhärads arbetsgrupp, hade tagit fram boktips utifrån dessa sex länder.

Jessica Kjellström, Li Wikander och Kristina Sunebrand från Europa Direkt Sjuhärad höll i ordlekar där eleverna själva fick använda sin fanatsi och tillsammans skapa en berättaelse utifrån sex olika bilder. Varje bild visade något som var känt från ett av de sex länderna som lade grunden till dagesn EU.

Det var många elever och lärare som besökte skolbiblioteket och medverkade på förmiddagens olika pass som Europa Direkt Sjuhärad höll i.