23 oktober 2017

Läsmuskler – idrott och kultur tillsammans för barns läsning

”Läsmuskler”, en mobil husvagn där barn och unga kan ta det lugnt mellan idrottandet med en bok i mysig läsmiljö.

Hur hittar vi ett sätt att nå ut till fler barn och unga i syfte att främja läsning? Den frågan ställde man sig inom Ulricehamns kulturverksamhet för några år sedan. Svaret blev ”Läsmuskler”, ett projekt som uppmärksammats också utanför Ulricehamn. 2015 kom kulturministern på besök för att få veta mera och flera gånger har verksamheten uppmärksammats på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, senast nu i år.

Vad var det då man gjorde?

- Vi ställde oss frågan var barnen är efter skoltid, säger Victoria Klaiber Svensson, kulturstrateg. Många barn idrottar på sin fritid. Det ska vara lättillgängligt för barnen att nå böcker och annan media som biblioteket erbjuder, så därför bestämde vi oss för att ta oss dit barnen är.

Ett mobilt bibliotek skapades med hjälp av en husvagn från 1972 och ett samarbete med olika lokala idrottsföreningar inleddes genom studieförbundet SISU. Projektmedel beviljades av Kulturrådet, Västra Götalandsregionen och Sjuhärads kommunalförbund/Boråsregionen. Husvagnen fanns sedan på plats på olika idrottsarrangemang där barn och unga passade på att ta det lugnt mellan idrottandet med en bok i mysig läsmiljö. Barn- och ungdomsbibliotekarie Britt Dahlström såg till att mediesortimentet hela tiden var relevant och intressant för målgruppen.

- Idrottsrörelsen uppskattade verkligen vårt initiativ och de har behov av att barnen emellanåt pausar och varvar ner. De har samma syfte som vi - att barnen ska ha en bra barndom, fortsätter Victoria.

Projektet är avslutat, men verksamheten lever vidare. Husvagnen är fortfarande då och då på plats vid idrottstävlingar och andra arrangemang.