Magnus NIilsson, Svenljunga kommunchef

15 maj 2017

Magnus Nilsson kommunchef Svenljunga kommun

Magnus Nilsson kommunchef Svenljunga kommun rapporterar direkt ifrån Svenljunga i maj månads nyhetsbrev.

- ESF-projekten Startskottet och MAPS är ett stort lyft för vår verksamhet i Arbetsmarknadsenheten.  Startskottet riktar sig till hemmasittare samt att få unga tillbaka till studier eller arbete. Vår öppna verksamhet MAPS är ”vägen in” för de som behöver hjälpinsatser, säger Magnus Nilsson, kommunchef i Svenljunga kommun.