09 november 2017

Marks kommunprofil Rutger Bornefalk

I november månads nyhetsbrev har Europa Direkt Sjuhärad fått en intervju med Rutger Bornefalk, ägaren av Industri Textil Job AB i Marks kommun.

I september besöktes Industri Textil Job AB och ägare Rutger Bornefalk av EU-parlamentariker Olle Ludvigsson (S)öppnas i nytt fönster.

Varför hade du en EU-parlamentariker hos dig?

Besöket var en del av en från vår sida proaktiv omvärldsbevakning. EU är ett organ som påverkar. Vi ville, genom besöket, bidra till medvetandegörandet av hot och möjligheter ur ett lokalt perspektiv och därigenom förhoppningsvis stärka kopplingen Marks kommun – Sverige – EU och vice versa.

Vilken stad besöker du gärna inom EU och varför?

Jag är ”tågoman” och älskar att sitta på tåg mellan EU:s huvudstäder. Jag vill uppleva myllret på Berlin Hauptbahnhof, vill prata med folk i restaurangvagnen och jag vill känna känslan av att vara på väg.

Vad betyder Sjuhärad för dig?

Sjuhärad betyder för mig en plattform för möjligheter, glädje och inte minst trygghet.

Vad har du på gång?

Jag säkerställer nu att vi har en organisation och en kostym som är anpassad för Job Groups omsättningsmål 2020.