Olle Örngård

2 april 2016

Medarbetarprofil

Här kommer en presentation av Olle Örngård, han arbetar som
skolbibliotekarie på Bollebygdskolan, men är även en del av Europa
direkts arbetsgrupp.

Olle är född och uppvuxen i Dalarna med bor numera i Borås. Olle tycker mycket om att läsa böcker och han har även ett stort intresse för historia och kulturhistoria, han tycker även om fiske och att vara ute i naturen.

Olle tycker det viktigaste med EU är fredstanken, utbyte av arbete och studier med även rörelsefriheten.