Karl Henrik Lindblom

2 juni 2016

Medarbetarprofil

Här kommer en presentation av Karl Henrik Lindblom (Kalle) som arbetar på gymnasieskolans Introduktionsprogram i Bollebygd men som även är aktiv i Europa Direkt Sjuhärads arbetsgrupp.

Kalle anser att det viktigaste med hans arbete är att se alla att människor har en mycket större potential än vad de själva tror och att försöka ge det stöd som just den personen behöver. Tid och tålamod är viktigt men också att anpassa skolsituationen efter de individuella behoven.

Förra läsåret fick Kalle och hans kollegor arbeta med ett antal asylsökande ensamkommande som läsde språkintroduktion. Kalle beskriver att de var en fröjd att jobba med då de var så intresserade och motiverade att lära sig.

Kalle tycker att migrationsfrågorna i EU är viktiga, både in till EU och inom EU. Alla projekt där ungdomar får erfarenhet från andra länder kan hjälpa till att skapa förståelse för olika kulturer och ger möjlighet att lära från olikheter istället för att bli intolerant och rasistisk.