Stina Hallhagen

15 december 2016

Medverkande på utbildningsworkshop

Stina Hallhagen, projektledare på BoråsBorås TME AB, medverkade på Europa Direkt Sjuhärads utbildningsworkshop.

Stina Hallhagen arbetar som projektledare på BoråsBorås TME AB som är ett destinationsbolag (Turism, möten och evenemang) och som bland annat har till uppgift att marknadsföra staden och attrahera besökare till Borås.

Just nu arbetar Stina bland annat med att utveckla Borås-staden som galleri, ett koncept som samlar konst och kultur i Borås ur ett besökarperspektiv under samma paraply. De har även påbörjat planeringen för ett nytt No Limit Street Art i september 2017 där Stina är projektledare.

Sina anser att det viktigaste i hennes arbete är att ha fokus på besökaren samt att utveckla relationer och hitta samarbeten mellan olika aktörer i staden för att nå ut bredare.

  • Det händer mycket i Borås och att få vara delaktig i det är fantastiskt roligt, säger Stina.

Stina tar med sig många bra lärdomar från Utbildningsworkshopen (LFA 26 april) och tycker det var kul att göra workshopen praktiskt ihop med andra deltagare.

Vid frågan om vilket ämne inom EU som Stina tycker är lite extra intressant svarar hon att hon just nu arbetar mycket med kulturevenemang och att det vore intressant att utveckla tankar och idéer om det.