Linda Arontzon

01 juli 2016

Medverkande på utbildningsworkshop

Linda Arontzon, Folkbildningschef på Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad, medverkade på Europa Direkt Sjuhärads utbildningsworkshop.

Här kommer en presentation av Linda Arontzon som medverkade på Europa Direkt Sjuhärads utbildningsworkshop under våren.

Linda arbetar som folkbildningschef på Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad i alla åtta Sjuhäradskommuner samt Härryda kommun.

Linda säger att jobba med folkbildning är det roligaste hon gjort! Hon beskriver det som en värld full av möjligheter och att de som studieförbund har ett viktigt uppdrag från staten som bland annat innebär att stärka demokratin och öka delaktigheten i kulturlivet – något som känns mer aktuellt än någonsin.

Linda gick från workshopen full av nya projektidéer och kontakter att samverka med. Att skriva en projektansökan är en konst som hon efter utbildningen känner sig bättre rustad för.

Det ämne som Linda tycker är viktigast inom EU är klimatfrågan, det skrämmer henne att miljöhotet inte tas på allvar.