05 maj 2017

Mobilitetsevent för unga

Den 5 maj uppmärksammandes Europadagen genom stort event för unga kring mobilitet.

Europa Direkt Sjuhärad bjöd in in organsiationer och unga som har med egna erfarenheter för att sprida kunskapen om mobilitet till unga. Det blev en lyckad dag med stort engagemang från publiken genom vårt frågevertyg sli.do.

Innehållet i dagen som PDF.