Föreläsning på Herrljunga gymnasium


Möjligheter efter gymnasiet

På vilka sätt är arbetsgivarna positiva till att ni har erfarenhet av studier i ett annat land?

Gymnasieelever och lärare på Kunskapskällan i Herrljunga var nyfikna på möjligheter kring studier, arbete och europeisk volontärtjänst (EVS) utomlands.