Peter Rosholm

27 mars 2017

Peter Rosholm - Direkt från Bollebygds kommun

När man läser om allt som händer i vår omvärld så känns EU:s grundtanke ännu mer viktig, att vi till varje pris måste förhindra nya krig och träffas och diskutera med varandra.

När man läser om allt som händer i vår omvärld så känns EU ännu mer viktigt. Det är starka krafter runt om i Europa som spelar på känslor om att vi klarar oss bästa själva, att samarbete är något dåligt och att vi ska bevara vår nations särart mot andra. Sådana tankar leder till motsättningar, en minskad förståelse för andra och ett ”vi och dem”-tänkande. Ett tydligt exempel är att nationerna satsar mer och mer resurser på försvaret - vi litar inte på varandra längre. När man tänker på vad sådana tankar har lett till historiskt blir man rädd. Har vi inte lärt oss någonting?

Då tänker jag mycket på EU:s grundtanke, att vi till varje pris måste förhindra nya krig. Vi måste träffas och diskutera med varandra istället. Dessutom visste man då att vi genom sammanflätade ekonomier skulle få det bättre, och bidra till en ökad tillväxt och allt vad det innebär.

Är EU ett kört projekt?

Ingen vet, det beror på vanliga människors inställning till EU. Diskuteras det med utgångspunkt utifrån de myter som florerar, att de där borta inte ska få bestämma över oss, så kommer EU försvagas och inte ha möjlighet att möta sina utmaningar, till exempel migrationsfrågorna.

Det faller tillbaka på medborgarna. Tror vi på att träffas, samarbeta och hitta gemensamma vägar eller tror vi mer på inflytande genom kraft, våld och vapen? Valet är vårt och ditt.

I ljuset av detta är vårt arbete med Europa Direkt-kontor mycket viktigt, att informera, diskutera och även ta tillvara på de möjligheter EU ger. Genom aktiviteter, seminarier och evenemang kring aktuella EU-frågor hoppas vi bidra med detta inom Sjuhärad.

– Peter Rosholm, Kommunstyrelsens ordförande i Bollebygds kommun.