Point

07 december 2016

Projektet POINT

POINT- Påverkan, Offentligt, Ideellt och Näringsliv Tillsammans

POINT är ett EFS-projekt var syfte är att underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män i Sjuhärad som står särskilt långt från arbetsmarknaden med utländsk bakgrund och/eller funktionsnedsättning.

Projektets deltagare stärks genom metoder som ACT och Supported Education/Employment och gör att studier eller arbete lättare kan påbörjas och fullföljas. Samarbeten med föreningar skapar gynnsamma kopplingar mellan föreningsliv, deltagare och arbetsgivare.

Sjuhärads samordningsförbund har tillsammans med näringlivet och IF Elfsborg sökt och beviljats medel från ESF, Europeiska Socialfonden. Projektet pågår mellan februari 2016 till och med januari 2019 och 900 deltagare ut målgruppen beräknas ta del av projektets metoder och aktiviteter. Mer om POINT på deras webbplats www.sjusam.se/pointlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster