Rom 60

24 mars 2017

Romfördaget 60 år den 25 mars

För sextio år sedan i Rom lades grunden för dagens EU och inledde den längsta perioden av fred i Europas historia.

I morgon den 25 mars är det 60 år sedan Romfördraget undertecknades och la grunden till dagens EU. Romfördraget skapade en gemensam marknad där människor, varor, tjänster och kapital kunde röra sig fritt och skapade förutsättningar för välstånd och stabilitet för de europeiska medborgarna.

Denna milstolpe ger oss tillfälle att se tillbaka på Unionens bedrifter under åren och tillsammans se till Europas framtid.

Hur mycket kan du om EU? Följ med på en resa genom EU:s historia, från 1957 till 2017, genom att se ett 6 minuter långt filmklipp.