09 november 2017

Traditionsenlig brysselresa för Marks gymnasieelever

Elever och lärare från Marks Gymnasieskola åker på sin traditionsenliga resa till Bryssel i slutet av November.

Elever och lärare från Marks Gymnasieskola åker på sin traditionsenliga resa till Bryssel i slutet av November. Resans syfte är bland annat att eleverna ska få lära sig mer om varför EU finns och vad EU gör. Ett besök på parlamentet är inplanerat där eleverna får träffa och ställa frågor till flera av våra parlamentariker från Sverige. En annan dag besöks Breendonk som är ett koncentrationsläger en bit utanför Bryssel vilket ger en bakgrund till varför vi har ett europeiskt samarbete.

Besöket i EU:s huvudstad avslutas med att eleverna själva får känna på hur det är att vara politiker i EU då de är med i ett rollspel på Parlamentarium, EU:s besökscentra. Två elever från varje klass i årskurs 2 bjuds in att åka med och gör resan till ett skolövergripande projekt som binder samman ungdomar från hela skolan.