EK16 Mikael Elias gymnasium

12 maj 2017

Ungdomars Europa - final

Vi vill gratulera klass EK16 från Mikael Elias gymasium i Göteborg som vann första pris i tävlingen Ungdomars Europa

I årets Ungdomars Europa skulle gymnasieelever i första klass ta fram fem tips på Hur kan unga bli mer delaktiga i EU.

EK16 från Mikael Elias gymnasieskola i göteborg kammade hem första priset som är en resa till Bryssel för hela klassen.