vårgårda miljö

01 oktober 2016

Vårgårda tar steg framåt i miljöarbetet

Kommunens vision om en hållbar miljö och en omfattande miljöstrategi med åtgärder ger kommunen kraft i miljöarbetet.

Framgångsfaktorer är den målinsriktade politiken, engagemanget i verksamheterna samt satsningen på att anställa en miljöstrateg. Läs mer på Vårgårdas arbete här.