EU fonder

23 mars 2016

Webbplats guidar till EU-stöd

Tillväxtverket, Jordbruksverket och ESF-rådet har en gemensam webbplats,med information om de Europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Via webbplatsen går det att hitta till de stöd som finansieras med hjälp av fonderna. Där finns information om fondernas 27 program, om hur fonderna skiljer sig åt och hur de kompletterar varandra. Där kan du läsa om vilka program svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta i. Webbplatsen eufonder.selänk till annan webbplats