Nyhetsbrev Bollebygd

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet skall på ett nyfiket och kortfattat sätt inspirera till att öka kunskapen om EU.

Europa Direkt Sjuhärad lanserade sex nyhetsbrev 2016 och åtta nyhetsbrev 2017. Varje nyhetsbrev har innehållit:

  • En inspirerande profil från Sjuhärad
  • Beskrivning kring någon aktivitet eller händelse som gjorts i Sjuhärad.
  • Ett kalendarium kring kommande aktiviteter inom Europa Direkt Sjuhärad
  • Information direkt från en parlamentariker i Bryssel eller kommunalråd eller kommunchef från kommurna i Sjuhärad.

De sex nyhetsbrev 2016 hade fokus på ett ämne. Ämnena vi lyfte var Mobilitet, Utveckling, Folkhälsa, Kultur, Miljö och Företagande. Deåtta nyhetsbrev 2017 hade fokus på en kommun i Sjuhärad taget (Bollebygd, Borås, Svenljunga, Herrljunga, Vårgårda, Ulricehamn, Mark och Tranemo).

Du hittar alla nyhetsbreven i högespalten och mer information från varje artikel i nyhetsbreven hittar du under den månad nyhetbrevet kom ut under fliken Nyheter.