Nyhetsbrev Bollebygd

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet skall på ett nyfiket och kortfattat sätt inspirera till att öka kunskapen om EU.

Europa Direkt Sjuhärad lanserade åtta nyhetsbrev 2017. Ett för och om varje kommun i Sjuhärad. Varje nyhetsbrev innehåller:

  • En inspirerande profil från Sjuhäradskommunen
  • Beskrivning kring något som kommunen valt att lyfta tex. aktivitet, organisation eller person.
  • Ett kalendarium kring kommande aktiviteter inom Europa Direkt Sjuhärad
  • Information direkt från kommunen från kommunalråd eller kommunchef.

Europa Direkt Sjuhärad har lanserat sex nyhetsbrev 2016. Varje nyhetsbrev hade fokus på ett ämne. Ämnena vi lyfte var Mobilitet, Utveckling, Folkhälsa, Kultur, Miljö och Företagande.

Du hittar alla nyhetsbreven i högespalten och mer information från varje artikel i nyhetsbreven hittar du under den månad nyhetbrevet kom ut under fliken Nyheter.