Förvaltningar

Bollebygds kommun har 3 förvaltningar som arbetar med olika områden och som har ansvar för det mesta av kommunens service. Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna.

Vad gör en förvaltning ?

En förvaltning finns till för att hjälpa de politiska beslutsfattarna. Varje förvaltning har en politisk nämnd eller utskott över sig i hierarkin.

På förvaltningen jobbar kommunanställda som handlägger ärenden, verkställer nämndens beslut och delvis driver den dagliga verksamheten.

Arbetsuppgifterna kan vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera barnomsorg. De anställda är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs.

I Bollebygds kommun arbetar cirka 690 anställda i de tre förvaltningarna. Förvaltningarna som finns är: kommunstyrelseförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen och bildnings- och omsorgsförvaltningen.