Förvaltningar

Kommunens organisation består av nämnder och tillhörande förvaltningar.

Den politiska organisationen kompletteras av en så kallad förvaltningsorganisation. I förvaltningen finns anställd personal som utför arbete i kommunens olika verksamheter. Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman. I varje förvaltning finns sedan en förvaltningschef som leder verksamheten inom sin förvaltning och ansvarar för att nämndernas beslut verkställs.

Bollebygds kommun har tre förvaltningar: kommunstyrelseförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen och bildnings- och omsorgsförvaltningen.