Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Bildnings- och omsorgsförvaltningen lyder under bildnings- och omsorgsnämnden och har cirka 540 anställda.

Bildnings- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens förskoleverksamhet samt förskoleklass och grundskola med integrerad särskola. I kommunen finns tre grundskolor, inklusive förskoleklass, som är organiserade i 4 enheter; Bollebygdskolan F-6, Bollebygdskolan 7-9, Töllsjöskolan F-6 samt Örelundskolan F-6. De tre enheter som undervisar barn/elever från 6-12 år har fritidshem integrerat i sin verksamhet.

Kommunen driver IV-programmet i egen regi. Övriga platser i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan köps av andra kommuner. Inom vuxenutbildning köps samtliga platser i andra kommuner.

Förvaltningen har även ansvar för kommunens äldreomsorg, hemsjukvård, handikappomsorg, individ- och familjeomsorg samt fritids- och kulturverksamhet.