Kommunalråd och oppositionsråd

Bollebygds kommun har ett kommunalråd och ett oppositionsråd. 

De flesta kommunalpolitiker är fritidspolitiker, detta innebär att de sköter sina politiska uppdrag på kvällar och helger. Bollebygds kommun har två yrkespolitiker som har politik som sin huvudsakliga sysselsättning och får sin försörjning från politiska uppdrag som kommunalråd.

De två förtroendevalda kommunalråden i kommunen består av ett kommunalråd och ett oppositionsråd. Under mandatperioden 2014-2018 är Peter Rosholm (S) kommunalråd. Han är kommunstyrelsens ordförande och heltidsarvoderad. Christer Johansson (M) är oppositionsråd. Han är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och deltidsarvoderad.

Peter Rosholm och Christer Johansson sitter på sina poster till och med den 31 december 2018.

Peter Rosholm

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande

 

Christer Johansson

Christer Johansson (M)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande