Bildnings- och omsorgsnämnden

Bildnings- och omsorgsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Patrik Karlsson (KD) är ordförande och Ulf Rapp (S) vice ordförande.

Några av nämndens ansvarsområden är:

  • Förskola
  • Grundskola  
  • Gymnasieskola
  • Gymnasiesärskola  
  • Vuxenutbildning  
  • Individ- och familjeomsorg
  • Äldreboenden  
  • Hemtjänst

Bildnings- och omsorgsnämndens sammanträden 2019

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men ska alltid protokollföras. Bildnings- och omsorgsnämnden sammanträder följande dagar klockan 16:

4 februari. Från och med 1 mars 2019 ombildas bildnings- och omsorgsnämnden till två nämnder. 

Kontakta politiker

I förtroendemannaregistret kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i Bildnings- och omsorgsnämnden.

Sök en politiker i vårt förtroendemannaregister. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterDär kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.