Bildnings- och omsorgsnämnden

Bildnings- och omsorgsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Ulf Rapp (S) är ordförande och Bente Johansson (M) vice ordförande.

Några av nämndens ansvarsområden är:

  • Förskola
  • Grundskola  
  • Gymnasieskola
  • Gymnasiesärskola  
  • Vuxenutbildning  
  • Individ- och familjeomsorg
  • Äldreboenden  
  • Hemtjänst

Bildnings- och omsorgsnämndens sammanträden 2018

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men ska alltid protokollföras. Bildnings- och omsorgsnämnden sammanträder följande dagar klockan 16:

5 februari, 12 mars, 16 april, 14 maj, 11 juni, 20 augusti, 24 september,
15 oktober, 19 november och 10 december.

Kontakta politiker

I förtroendemannaregistret kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i Bildnings- och omsorgsnämnden.

Sök en politiker i vårt förtroendemannaregister. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterDär kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.