Jävsnämnden

Jävsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Jonas Ahlgren (S) är ordförande och Göran Eriksson (C) vice ordförande.

Jävsnämnden fattar myndighetsbeslut gentemot kommunens egna verksamheter som inte samhällsbyggnadsnämnden kan besluta om. Detta sker exempelvis då kommunen söker bygglov eller vid miljötillsyn av kommunens verksamheter.

För att det inte ska uppstå intressekonflikter och jäv får nämndens ledamöter och ersättare inte samtidigt ha förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen eller övriga nämnder. 

Jävsnämndens sammanträden 2018

Jävsnämnden sammanträder följande tisdagar klockan 15:
30 januari, 17 maj (tors), 18 september och 4 december.

Kontakta politiker och se vilka uppdrag de har

I förtroendemannaregistret kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i Jävsnämnden.

Sök en politiker i vårt förtroendemannaregister. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterDär kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.