Valstuga

Valnämnden

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Anna-Stina Andersson (M) är ordförande och Jonas Ahlgren (S) vice ordförande.

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som ansvarar för genomförandet av allmänna val och folkomröstningar. Mellan valen är nämnden vilande.

Valnämnden ska bland annat föreslå indelning i valkretsar och valdistrikt (Länsstyrelsen fastställer), ordna röstningslokaler, utse och utbilda röstmottagare. Valnämnden ansvarar också för den så kallade onsdagsräkningen, som sker onsdagen efter valdagen, då förtidsröster som valdistrikten inte hunnit få in under valdagen räknas. Onsdagsräkningen, som är öppen för allmänheten, genomförs i Tingshuset.

Bollebygds kommun är indelat i fem valdistrikt (Olsfors, Bollebygd Väst, Bollebygd Syd, Bollebygd Öst och Töllsjö). I varje valdistrikt finns en vallokal.

Ordinarie val till riksdag och landstings- och kommunfullmäktige hålls andra söndagen i september var fjärde år, nästa gång blir 2022. Val till Europaparlamentet hålls var femte år, nästa gång blir 2019. 

Valnämndens sammanträden 2019

Valnämnden har ett första sammanträde den 5 februari 2019 och då kommer sammanträdesplan för valåret 2019 att beslutas. 

Kontakta politiker

I förtroendemannaregistret kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i Valnämnden.

Sök en politiker i vårt förtroendemannaregister.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Där kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.