Vy över Bollebygds centrum med gröna kullar och natur runt omkring.

10 december 2018

Bollebygd - en robust kommun

Bollebygd är en av de mest robusta kommunerna i Sjuhärad. Det visar det index över robusthet bland landets alla kommuner som analysföretaget WSP har gjort.

Indexet som tagits fram för fjärde året i rad är en sammanvägning av prestationer inom 13 olika områden. Bland dessa ingår bland annat befolkningsutveckling, åldersfödelning, utbildning, arbetande befolkning och inkomst. Listan toppas av landets tre storstadskommuner. Bollebygd finns i kategorin "pendlingskommun nära storstad" och hamnar på 36:e plats i landet med ett robusthetsindex på 91.

Läs mer om robusthetsindex hos analysföretaget WSP.länk till annan webbplats