23 december 2017

Bollebygd ökar 13 procentenheter i SKL:s senaste webbundersökning

Bollebygds kommun hamnar på 74 procent i Sveriges kommuner och landstings (SKL) senaste undersökning av den externa webbplatsen. Det är en förbättring med 13 procentenheter jämfört med resultatet 2016, som låg på 61 procent.

SKL:s webbundersökning genomförs varje år och ger en lägesbeskrivning av kommunernas information på de externa webbplatserna. Undersökningen har de två senaste åren genomförts som en självgranskning, där kommunerna själva letat svar på 256 frågor om innehåll, tillgänglighet och kvalitet.

- Det är självklart väldigt roligt att vi förbättrat oss och höjt kvaliteten på bollebygd.se. Sedan har vi en bit kvar, säger kommunikatörerna Jessica Kjellström och Pernilla Augustsson.

Webbutvecklingen startade med nya bollebygd.se

Arbetet med att utveckla kommunens externa webbplats startade med lanseringen av nya bollebygd.se och en ny webborganisation i kommunen våren 2016. Nu finns det en webbredaktion med medarbetare från våra verksamheter som träffas regelbundet, samt webbredaktörer som sköter publiceringar inom sina områden.

Det som gjort att vi förbättrat vårt resultat i år är framförallt att vi gjort det möjligt att få informationen uppläst genom talande webb, att vi jobbat vidare med mer information om våra verksamheter, att vi fått en bättre sökfunktion genom en uppgradering av vårt webbverktyg samt att samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat med tillgänglighet i kommunens lokaler i tillgänglighetsdatabasen.

E-tjänster och effektivare informationsflöden i fokus

Det som gör att vi inte når högre i granskningen är framförallt att vi saknar e-tjänster samt flera resultatredovisningar, kvalitetsmätningar och brukarundersökningar på webben. SKL vill att våra invånare och företag ska kunna jämföra kvaliteten på våra verksamheter samt kunna söka till exempel bygglov, serveringstillstånd och föreningsbidrag på webben. Dessutom vill SKL att invånarna ska kunna söka ärenden i vårt diarium.

- Undersökningen hjälper oss att fortsätta utveckla innehåll och tjänster på bollebygd.se. Det är ett bra stöd för oss att få veta vilka krav som Sveriges kommuner och landsting har på vår webbinformation och vad vi ska prioritera i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Jessica Kjellström och Pernilla Augustsson.

Nästa år är den digitala utvecklingen ett prioriterat område i kommunen, där effektivare ärende- och informationsflöden samt e-tjänster kommer stå i fokus. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla innehållet ytterligare på bollebygd.se.

När det gäller årets ranking hamnade Hammarö, Forshaga och Ljusdal högst på 95 procent. Lägst i rankingen ligger Pajala på 39 procent.

Mer information om undersökningen

Läs mer om undersökningen ”information till alla” på SKL:s webbplats:
Information till alla 2017länk till annan webbplats