Krav Certifiering

Från vänster: Sanna Berner, Jenny Josefsson, Dorotea Bollgård, Susanne Wheelan, Jenny Ottosson och Timmie Klenfelt.

29 maj 2017

Bollebygds kommuns tillagningskök är KRAV-certifierade!

Kommunens samtliga tillagningskök är numera KRAV-certifierade.

Köken har certifierats enligt nivå 1 vilket innebär att inköpen ska bestå av minst 25 procent godkända livsmedel. Verksamheten har dessutom rutiner kring hantering, mottagning och förvaring av godkända varor.

Kemikalier för rengöring och förpackningsmaterial har också inventerats utifrån KRAV:s regler. Kemikalierna ska vara miljömärkta med antingen Svanen, Falken eller EU:s Ecolabel. I varje tillagningskök finns en KRAV-ansvarig som leder det lokala arbetet. All personal har genomgått utbildning.

Klarar kraven med god marginal

Vi är stolta för arbetet som bedrivs! Vi klarar nivåns krav med god marginal när det gäller inköpen. Det är personalen i våra kök som står för insatsen och nu fortsätter vi på denna väg.

Kvalitetsstämpel

KRAV-certifieringen är en kvalitetsstämpel på ett arbete som verksamheten redan har arbetat med och vi har fått upp ögonen för nya saker. Självklart kommer våra matgäster i förskola, skola och äldreomsorg att uppmärksammas på detta i serveringen på olika sätt.

Läs mer på www.krav.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster