14 november 2017

Budget 2018 för Bollebygds kommun

Den kommunala budgeten kan för en utomstående verka krånglig och innehålla många facktermer och förkortningar. Här redovisas en förenklad budget som den ser ut för verksamhetsåret 2018.

Det finns tre nämnder som ansvarar för olika typer av verksamhet i Bollebygds kommun; bildnings- och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Totalt omfattar nämndernas budget nästan 485 miljoner kronor. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om hur pengarna ska användas, och för verksamhetsåret 2018 antog fullmäktige på sammanträde den 26 oktober 2017 budgetförslag från (S), (MP), (V), (L) och (KD).

Pengarna fördelas inom respektive nämnd enligt följande:

Bildnings- och omsorgsnämnden, cirka 389 miljoner kronor. De pengarna ska bland annat räcka till förskola, grundskola, vuxenutbildning, individ- och familjeomsorg, äldreboenden och hemtjänst.

Samhällsbyggnadsnämnden, cirka 35 miljoner kronor. De pengarna ska bland annat räcka till renhållning, miljö, gång- och cykelvägar, parker, plan och bygg, och vatten och avlopp (VA).

Kommunstyrelsen, cirka 56 miljoner kr. De pengarna ska bland annat räcka till ekonomi, personal, kansli, IT, näringslivs- och utvecklingsverksamhet, ledning och styrning, kommunväxel, information, och arkiv.

Årets resultat 2018

Totalt i kommunens resultatbudget är årets resultat budgeterat till cirka 11 miljoner kronor.

Skattesats 2018

I samband med beslut om budgeten fastställs också vilken kommunalskatt kommuninvånarna ska betala kommande år. Kommunalskatten 2018 blir (oförändrad) 21 kr och 59 öre. (=21,59 kronor per intjänad hundralapp)

Hela budgeten

Här kan du läsa budgeten för 2018 i sin helhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster