Bild från vgregionen.se

05 mars 2018

Hälsa på lika villkor?

Folkhälsomyndigheten genomför regelbundet enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” riktad till befolkningen i åldrarna 16-84 år. Syftet med undersökningen är att få ökad kunskap om människors hälsa och livsvillkor och att följa förändringar över tid.

I mars 2018 kommer enkäten att skickas ut till 75 000 personer i Västra Götaland, kanske är du en av dem som får enkäten i brevlådan?

Genom att besvara enkäten bidrar du till ett underlag för planering och prioritering av folkhälsoinsatser i Bollebygd, det är värdefullt!

Mer information om enkäten hittar du på Västra Götalandsregionens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.