Svenska flaggan i blått och gult mot en klarblå himmel.

31 maj 2019

Kommunen bjuder in nya svenskar till medborgarskapsceremoni

För femte gången ordnar Bollebygds kommun en medborgarskapsceremoni för att hälsa nya svenska medborgare välkomna.

Inbjudan har gått ut till omkring 22 personer i kommunen, både vuxna och barn, som under de senaste 18 månaderna blivit svenska medborgare. Firandet sker på nationaldagen den 6 juni i hembygdsparken i Bollebygd.

- Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen, säger Peter Hemlin (M) ordförande i kommunfullmäktige, vars presidium haft uppdraget att ordna ceremonin.

Firandet sker i hembygdsparken i Bollebygd

Firandet startar klockan 15.00 i hembygdsparken och ingår i Hembygdsföreningens firande av Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag. Ceremonin avslutas med tal av kommunfullmäktiges ordförande och alla nya medborgare får även varsin liten gåva av kommunen. I anslutning till programmet serveras kaffe, saft och bakverk.

Kort fakta kring medborgarskapsceremonier

Från och med 2015 ska alla kommuner ordna ceremonier för nya svenska medborgare med syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap. Länsstyrelsen har inom ramen för ett regeringsuppdrag utvecklat riktlinjer som stöd till kommunerna. Riktlinjerna beskriver bland annat hur medborgarceremonier kan utformas och vilken ersättning kommunerna får. Kommunerna har frihet att själv bestämma över ceremoniernas innehåll och anpassa ceremonierna efter den egna kommunens förutsättningar och förhållanden.