19 april 2017

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen
den 27 april klockan 15.00

Kommunfullmäktige i Bollebygds kommun sammanträder i Bollebygdskolans matsal torsdagen den 27 april klockan 15:00

Allmänhetens frågestund, skicka eller lämna in din fråga till kommunen senast klockan 13.00 onsdagen den 26 april

Fullmäktige kommer bland annat att behandla följande ärenden

  • Ansökan om delägarskap i Gryaab AB.
  • Bostadsförsörjningsprogram för Bollebygds kommun 2017-2026.
  • Allmänhetens frågestund Klockan 18:00
  • Årsredovisning 2016 för Bollebygds kommun

Ställ dina frågor direkt till politikerna

Vid kommunfullmäktiges sammanträde torsdagen den 27 april har du möjlighet att ställa frågor direkt till förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige.

Frågorna ska gälla den kommunala verksamheten. Du kan själv ställa din fråga eller låta fullmäktiges ordförande läsa upp den. Frågeställaren måste dock vara närvarande vid sammanträdet för att frågan ska besvaras.

Observera att frågan ska lämnas in skriftligt via e-post till:
kommunen@bollebygd.se eller post dagen innan sammanträdet senast kl 13.00. Allmänhetens frågestund hålls ca klockan 18.00.

Fullständig föredragningslista och handlingar finns på kommunens hemsida www.bollebygd.selänk till annan webbplats

Kallelse och handlingar finns i meetingslänk till annan webbplats
Webbsändning av mötetlänk till annan webbplats

Mötet går även att ses i efterhand med start tidigast 48 timmar efter avslutat sammanträde.

Välkomna!
Gunnel Brandt                           Suzanne Bengtsson
Ordförande                                Sekreterare