09 mars 2018

Kommunfullmäktiges sammanträde 15 mars ställs in

Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2018 ställs in på grund av att det finns för få beslutsärenden.

De ärenden som finns flyttas över till nästa sammanträde i april. Nästa ordinarie sammanträde är den 26 april 2018 kl. 15:00 i Bollebygdskolans matsal.

Välkommen!