Mobil fartkamera

Bild från Polisen Sjuhärad

25 januari 2017

Medborgarlöftet Bollebygd

En mobil fartkamera kommer att användas i Bollebygd för att minska antalet hastighetsöverträdelser och bidra till ökad trygghet i trafiken.

Våra barn hör till en extra utsatt grupp i trafiken. Därför är hastighetsgränsen oftast satt till 30km/h förbi till exempel skolområden. Tyvärr är det alltför många som inte respekterar detta vilket skapar en otrygg miljö för barnen då de är på väg till och ifrån skolan.

I går mättes trafikanternas hastighet förbi skolområdet i Olsfors. Vid detta tillfälle användes en mobil fartkamera. Vår förhoppning är att denna ska kunna användas runt om i kommunen i syfte att minska antalet hastighetsöverträdelser och därmed bidra till att Bollebygds medborgare upplever en ökad trygghet gällande trafiksituationen i kommunen.

Vänligen Karin, Kommunpolis i Borås och Bollebygd