Kommunfullmäktiges presidium, Otto Andreasson (S), Peter Hemlin (M) och Monika Svensson (SD)

Kommunfullmäktiges nya presidium. Från vänster: Otto Andreasson (S), Peter Hemlin (M) och Monika Svensson (SD). Foto: Christer Falk.

26 oktober 2018

Moderat politiker ska leda kommunfullmäktige

Fullmäktiges nya presidium valdes på torsdagens sammanträde med det nyvalda kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige består av 53 ledamöter och ersättare under de kommande fyra åren 2018-2022.

Peter Hemlin (M) valdes till ny ordförande, Otto Andréasson (S) till första vice ordförande och Monika Svensson (SD) till andra vice ordförande.

Sluten omröstning vid val av andra vice ordförande

Ordförande och vice ordförande valdes enhälligt. Kring valet av 2:a vice ordförande blev det sluten omröstning. Föreslagna var Roland Andersson (C) och Monika Svensson (SD). Med 18 röster på Monika Svensson och 7 röster på Roland Andersson valde fullmäktige slutligen Monika Svensson (SD) till 2:a vice ordförande. Sex ledamöter röstade antingen blankt eller avstod.