Bild på kommande anslagstavla

12 januari 2018

Nu börjar vi med digital anslagstavla

Varje kommun i Sverige ska ha en anslagstavla där information om justerade nämndprotokoll och kungörelser ska tillkännages. Från och med den 1 januari 2018 ersätts den fysiska anslagstavlan i kommunhuset av en digital anslagstavla som finns här på kommunens hemsida.

Vad betyder det att ett protokoll tillkännages?

Man informerar om att nu är protokollet justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då anslaget publiceras. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige. Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende.

Digital anslagstavla

Du hittar den digitala anslagstavlan under Kommun och politik från och med den 1 januari 2018. Det finns även en länk till anslagstavlan i den översta menyraden på webbsidan.

Har du ingen egen dator tillgänglig är du välkommen in till kommunens reception eller till Bollebygds bibliotek.

Välkommen att titta in den 1 januari 2018!