Olle Örngårds Bollebygdsambassadör 2017

28 november 2016

Olle Örngård - Bollebygdsambassadör 2017

Olle Örngård, skolbibliotekarie på Bollebygdskolan är 2017 års Bollebygdsambassadör.

Olle har arbetat som skolbibliotekarie i 15 år i Bollebygds kommun. Han är ursprungligen från Smedjebacken men studerade till bibliotikarie i Borås. Innan dess studerade han tio år i Uppsala, bland annat arkeiologi.

Det är femtonde året i rad som kommunen utser en Bollebygdsambassadör och utnämningen presenterades i samband med köpmännens julmarknad på Gästgivaretorget i Bollebygd söndagen 27 november. Utmärkelsen består förutom äran, av en Bollebygdskanna, diplom och blommor.

— Vilken ära, det är fantastiskt att få bli ambassadör för alla fantastiska kollegor och invånare i den här kommunen. Det är roligt att man uppmärksammar kulturen och arbetet med barn. Vi har fantastiska barn i vår kommun och det är ett privilegium att få ha mitt jobb, säger Olle Örngård.

Motivering

Bollebygds ambassadör för 2017 har utsetts med följande motivering:
”Olle Örngård är, inte minst genom sin varma personlighet, en god representant för det engagerade och mycket uppskattade arbete som kommunens anställda utför dagligen. Olle Örngård bidrar, för egen del och tillsammans med alla sina kollegor i kommunen, till att sprida en så positiv bild av kommunen att Bollebygd idag är en av landets mesta attraktiva kommuner.”

Kort fakta kring Bollebygdsambassadör

Den som utses till ambassadör måste ha anknytning till kommunen, antingen vara bosatt eller ha bott i kommunen. Personen ska dessutom agera som en god ambassadör genom att hjälpa till och sprida en positiv bild av Bollebygds kommun. Inför varje utnämning får allmänheten möjlighet att komma in med förslag på kandidater. Det är politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunfullmäktiges presidium som utser årets Bollebygdsambassadör.

Läs mer om tidigare Bollebygdsambassadörer.