Meetings på laptop

27 december 2016

Ta del av handlingar och beslut

Kommunen använder sig av ett system som heter Meetings för att publicera kallelser till nämnderna och fullmäktige. En kallelse innehåller de ärenden med tillhörande underlag som ligger till grund för de beslut våra förtroendevalda ska behandla i sina respektive nämnder.

Meetings riktar sig också till medborgare som är intresserade av att ta del av dessa handlingar och läsa om de beslut som tas. Besluten kan läsas i de protokoll som publiceras cirka en till två veckor efter att sammanträdet ägt rum.

Sök bland handlingar

Genom en uppgradering av Meetings kan man nu också söka bland alla handlingar som finns publicerade. Du kan till exempel söka på ett ämne som intresserar dig så som skolskjuts eller ett område i Bollebygds kommun.

Bevaka instanser

Det går också att skapa ett konto i Meetings för att bevaka de instanser du är intresserad av. Du registrerar då din e-postadress  för att få en notis när det publiceras en kallelse eller protokoll.

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar är låsta då kallelserna till denna nämnd innehåller många personuppgifter som kommunen inte får publicera på internet. Protokollen publiceras fortfarande och du kan kontakta kommunen för att få någon särskild handling utlämnad till dig.

Handlingarna och protokollen når du på meeting.bollebygd.selänk till annan webbplats