Politiska handlingar

Protokoll och kallelser

På den här sidan kan du hitta kallelser med tillhörande handlingar och protokoll från kommunens nämnder och råd.

En vecka innan en nämnd sammanträder ska en kallelse publiceras. Kallelsen består av en lista över de ärenden som nämnden ska besluta om och handlingar som innehåller information och beslutsunderlag i respektive ärende.

Kallelserna publiceras på kommunens sammanträdesportal Meetingslänk till annan webbplats. Här finns även de protokoll som förs under sammanträdena. Med undantag för samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott är Meetings öppen för alla. 

Kallelser och protokoll som är äldre än oktober 2013 finns publicerade nedan.

Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll, samt kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll publiceras i mapparna nedan. Detta beror på att det kan förekomma personuppgifter som ska skyddas enligt PUL (Personuppgiftslagen). På grund av detta kan vissa personuppgifter vara utelämnade i de handlingar och protokoll som publiceras.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll publiceras också nedan.

Fullständiga originalhandlingar och protokoll förvaras i kommunens diarium och kan begäras ut.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämnden

Äldre protokoll

På sammanträdesportalen finns protokoll publicerade från och med oktober 2013. I mapparna nedan finns nämndernas äldre protokoll från och med år 2008.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Kommunstyrelsen 2009-01-22.pdföppnas i nytt fönster 160.4 kB 2015-09-30 11.29
Kommunstyrelsen 2009-02-19.pdföppnas i nytt fönster 425.7 kB 2015-09-30 11.29
Kommunstyrelsen 2009-03-25.pdföppnas i nytt fönster 407.3 kB 2015-09-30 11.29
Kommunstyrelsen 2009-04-16.pdföppnas i nytt fönster 572.1 kB 2015-09-30 11.29
Kommunstyrelsen 2009-06-04.pdföppnas i nytt fönster 390.6 kB 2015-09-30 11.29
Kommunstyrelsen 2009-06-25.pdföppnas i nytt fönster 513.5 kB 2015-09-30 11.30
Kommunstyrelsen 2009-08-27.pdföppnas i nytt fönster 371.3 kB 2015-09-30 11.30
Kommunstyrelsen 2009-09-29.pdföppnas i nytt fönster 387.9 kB 2015-09-30 11.30
Kommunstyrelsen 2009-11-04.pdföppnas i nytt fönster 626.3 kB 2015-09-30 11.30
Kommunstyrelsen 2009-11-26.pdföppnas i nytt fönster 256.9 kB 2015-09-30 11.30

Rådens protokoll

Bollebygds kommun har flera råd för att öka delaktigheten och involvera olika medborgargrupper i det kommunala arbetet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ungdomsrådet
Rådet för funktionsnedsatta