Politiska handlingar

Protokoll och kallelser

På den här sidan kan du hitta kallelser med tillhörande handlingar och protokoll från kommunens nämnder och råd.

En vecka innan en nämnd sammanträder ska en kallelse publiceras. Kallelsen består av en lista över de ärenden som nämnden ska besluta om och handlingar som innehåller information och beslutsunderlag i respektive ärende.

Kallelserna publiceras på kommunens sammanträdesportal Meetingslänk till annan webbplats. Här finns även de protokoll som förs under sammanträdena. Med undantag för samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott är Meetings öppen för alla. 

Kallelser och protokoll som är äldre än oktober 2013 finns publicerade nedan.

Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll, samt kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll publiceras i mapparna nedan. Detta beror på att det kan förekomma personuppgifter som ska skyddas enligt PUL (Personuppgiftslagen). På grund av detta kan vissa personuppgifter vara utelämnade i de handlingar och protokoll som publiceras.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll publiceras också nedan.

Fullständiga originalhandlingar och protokoll förvaras i kommunens diarium och kan begäras ut.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämnden

Äldre protokoll

På sammanträdesportalen finns protokoll publicerade från och med oktober 2013. I mapparna nedan finns nämndernas äldre protokoll från och med år 2008.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
BUN 110124.pdföppnas i nytt fönster 214.8 kB 2015-09-30 12.12
BUN 110221.pdföppnas i nytt fönster 290.5 kB 2015-09-30 12.12
BUN 110321.pdföppnas i nytt fönster 262.2 kB 2015-09-30 12.12
BUN 110418.pdföppnas i nytt fönster 209 kB 2015-09-30 12.12
BUN 110523.pdföppnas i nytt fönster 190.2 kB 2015-09-30 12.12
BUN 110613.pdföppnas i nytt fönster 236.7 kB 2015-09-30 12.12
BUN 110829.pdföppnas i nytt fönster 250.8 kB 2015-09-30 12.12
BUN 110926.pdföppnas i nytt fönster 224.5 kB 2015-09-30 12.12
BUN 111024.pdföppnas i nytt fönster 511.5 kB 2015-09-30 12.12
BUN 111121.pdföppnas i nytt fönster 330.3 kB 2015-09-30 12.12
BUN 111212.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2015-09-30 12.12

Rådens protokoll

Bollebygds kommun har flera råd för att öka delaktigheten och involvera olika medborgargrupper i det kommunala arbetet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ungdomsrådet
Rådet för funktionsnedsatta