Politiska handlingar

Protokoll och kallelser

På den här sidan kan du hitta kallelser med tillhörande handlingar och protokoll från kommunens nämnder och råd.

En vecka innan en nämnd sammanträder ska en kallelse publiceras. Kallelsen består av en lista över de ärenden som nämnden ska besluta om och handlingar som innehåller information och beslutsunderlag i respektive ärende.

Kallelserna publiceras på kommunens sammanträdesportal Meetingslänk till annan webbplats. Här finns även de protokoll som förs under sammanträdena. Med undantag för samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott är Meetings öppen för alla. 

Kallelser och protokoll som är äldre än oktober 2013 finns publicerade nedan.

Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll, samt kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll publiceras i mapparna nedan. Detta beror på att det kan förekomma personuppgifter som ska skyddas enligt PUL (Personuppgiftslagen). På grund av detta kan vissa personuppgifter vara utelämnade i de handlingar och protokoll som publiceras.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll publiceras också nedan.

Fullständiga originalhandlingar och protokoll förvaras i kommunens diarium och kan begäras ut.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämnden

Äldre protokoll

På sammanträdesportalen finns protokoll publicerade från och med oktober 2013. I mapparna nedan finns nämndernas äldre protokoll från och med år 2008.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
ON protokoll 100128.pdföppnas i nytt fönster 221.9 kB 2015-09-30 12.21
ON protokoll 100225.pdföppnas i nytt fönster 161.9 kB 2015-09-30 12.21
ON protokoll 100323.pdföppnas i nytt fönster 133.7 kB 2015-09-30 12.21
ON protokoll 100421.pdföppnas i nytt fönster 177.5 kB 2015-09-30 12.21
ON protokoll 100527.pdföppnas i nytt fönster 199.6 kB 2015-09-30 12.21
ON protokoll 100616.pdföppnas i nytt fönster 221.2 kB 2015-09-30 12.21
ON protokoll 100923.pdföppnas i nytt fönster 420.2 kB 2015-09-30 12.21
ON protokoll 101028.pdföppnas i nytt fönster 143.1 kB 2015-09-30 12.21
ON protokoll 101123.pdföppnas i nytt fönster 207.2 kB 2015-09-30 12.21

Rådens protokoll

Bollebygds kommun har flera råd för att öka delaktigheten och involvera olika medborgargrupper i det kommunala arbetet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ungdomsrådet
Rådet för funktionsnedsatta