Polisens medborgarenkät

Följande enkät gäller Bollebygds kommun.

I kommunpolisens uppdrag ingår att, tillsammans med kommunen, ta fram ett nytt Medborgarlöfte för 2018. Medborgarlöftet ska tas fram utifrån polisen och kommunens lägesbild men också ha ett tydligt medborgarperspektiv.

Vi har därför en önskan om att genomföra en enkät i utvalda fokusgrupper och hoppas att Du vill och kan medverka med Din åsikt i bifogad webb-enkät. Enkäten tar 3-4 minuter att besvara.

Enkäten är anonym och den kommer inte att publiceras offentligt. Den kommer att användas som en del av underlaget inför framtagandet av nästa års Medborgarlöfte.

Ser du något av följande inslag i din kommun?


Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Minst en gång per vecka Minst en gång per månad Mer sällan Inte alls
Berusade/narkotikapåverkade personer, utomhus

Människor som bråkar/slåss

Bilister som bryter mot trafikregler

Buskörning med mopeder/mc & A/EPA-traktorer

Hantering/försäljning av narkotika

Har du blivit utsatt för ett brott de senaste 12 månaderna i din kommun?


I vilken utsträckning oroar du dig över brottsligheten i din kommun?I vilken utsträckning oroar du dig för att utsättas för något av följande brott?


Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Jag oroar mig en hel del Jag oroar mig i viss utsträckning/lite grann Jag oroar mig inte alls Ingen uppfattning
Inbrott i din bostad, förråd, källare, vind eller garage

Bli överfallen eller misshandlad

Att din bil, mc, moped eller cykel ska tillgripas eller utsättas för skadegörelse

Bli lurad på pengar eller andra värdesaker (via t.ex. telefon, faktura, internet ect.)

Bli utsatt för trakasserier (via nätet, förföljd, telefonsamtal, sms etc.)

I vilken utsträckning oroar du dig för unga kommuninvånares inställning till droger?


Finns det platser i din kommun som du aktivt undviker?


Har det hänt under de senaste 12 månaderna att du..


Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Nej Ja Ej relevant/ingen uppfattning
valt en annan väg eller ett annat färd-sätt i din kommun då du känt dig otrygg på grund av oron att utsättas för brott?

avstått från någon aktivitet i din kommun (t ex promenad, nattklubb, restaurang, sportevenemang) på grund av oron att utsättas för brott?

Hur gammal är du?
Är du?


Stort tack för din medverkan!