Reglementen och delegationsordningar

Reglementen är regelverk som styr nämndernas verksamheter. Reglerna har oftast sitt ursprung i lagar och förordningar och beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arkivreglemente.pdf 175.6 kB 2015-10-16 09.30
Bildnings- och omsorgsnämndens delegationsordning.pdf 824.4 kB 2017-09-07 15.40
Bildnings- och omsorgsnämndens reglemente.pdf 82.1 kB 2016-11-24 12.35
Demokratistipendium, reglemente.pdf 82.7 kB 2015-11-06 10.37
Internt kontroll, reglemente.pdf 91.1 kB 2015-10-16 09.30
Jävsnämndens delegationsföreskrifter och delegationsordning.pdf 318.9 kB 2016-10-17 08.35
Jävsnämndens reglemente.pdf 53.1 kB 2015-10-26 08.18
Kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf 109.4 kB 2015-10-16 10.17
Kommunstyrelsens delegationsföreskrifter och delegationsordning.pdf 163.2 kB 2016-10-17 07.05
Kommunstyrelsens reglemente.pdf 90.7 kB 2015-10-16 09.30
Krisledningsnämndens reglemente.pdf 58 kB 2015-10-16 09.30
Kulturstipendium, reglemente.pdf 22.9 kB 2015-11-06 10.39
Revisorernas reglemente.pdf 57 kB 2015-10-16 10.12
Valnämndens reglemente.pdf 157.9 kB 2015-10-16 09.30
Överförmyndares reglemente.pdf 38.1 kB 2015-11-06 10.39
Aroden 2017 68.4 kB 2017-02-10 08.20
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsföreskrifter och delegationsordning.pdf 625.2 kB 2017-02-15 10.34
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente.pdf 220.7 kB 2017-10-05 11.17