Reglementen och delegeringsordningar

Reglementen är regler som styr nämndernas verksamheter. Reglerna har oftast sitt ursprung i lagar och förordningar och det är kommunfullmäktige som beslutar om nämndernas reglementen. 

Delegering innebär är att man överlämnar beslutsrätten, det vill säga att man låter någon annan fatta beslut i ens eget namn. Detta kallas att beslutet delegeras. För delegering måste det finnas en delegeringsordning där det framgår vilka typer av beslut den/de delegerade kan fatta självständigt. Varje nämnd beslutar om sin egen delegeringsordning. Varje nämnd är ansvarig för de fattade delegeringsbesluten. För vissa typer av beslut är det förbjudet att delegera rätten att fatta beslut, till exempel vid beslut av principiell betydelse.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arkivreglemente.pdf 175.6 kB 2015-10-16 09.30
Attestreglemente.pdf 156.5 kB 2018-12-04 11.23
Bildnings- och omsorgsnämndens delegationsordning.pdf 822.9 kB 2018-03-20 08.36
Bildnings- och omsorgsnämndens reglemente.pdf 82.1 kB 2016-11-24 12.35
Demokratistipendium, reglemente.pdf 82.7 kB 2015-11-06 10.37
Internkontroll, reglemente.pdf 91.1 kB 2015-10-16 09.30
Jävsnämndens delegeringsordning.pdf 318.9 kB 2016-10-17 08.35
Jävsnämndens reglemente.pdf 53.1 kB 2015-10-26 08.18
Kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf 109.4 kB 2015-10-16 10.17
Kommunstyrelsens delegeringsordning.pdf 323.5 kB 2017-12-07 10.21
Kommunstyrelsens reglemente.pdf 90.7 kB 2015-10-16 09.30
Krisledningsnämndens reglemente.pdf 58 kB 2015-10-16 09.30
Kulturstipendium, reglemente.pdf 22.9 kB 2015-11-06 10.39
Revisorernas reglemente.pdf 57 kB 2015-10-16 10.12
Valnämndens reglemente.pdf 157.9 kB 2015-10-16 09.30
Överförmyndares reglemente.pdf 38.1 kB 2015-11-06 10.39
Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning.pdf 625.2 kB 2017-02-15 10.34
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente.pdf 220.7 kB 2017-10-05 11.17
Fasta arvoden procentsats 2018.pdf 54 kB 2018-01-11 09.15