Regler, strategier, riktlinjer och policys

Nedan listas kommunens strategier, regler, riktlinjer och policys.

Regler och ordningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Regler för kommunalt partistöd.pdf 58.5 kB 2015-11-09 09.46
Renhållningsordning.pdf 30.7 kB 2015-11-09 09.42
Regelverk för kompisåkning.pdf 76.2 kB 2015-11-09 09.42
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel.pdf 68.5 kB 2015-11-09 09.42
Kommunalhusfondens stadgor.pdf 418.5 kB 2015-11-09 09.42
Allmänna lokala ordningsföreskrifter.pdf 84.1 kB 2015-11-09 09.42
Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.pdf 75.7 kB 2015-11-09 09.37
Regler för fria resor i gymnasieskolan.pdf 35.3 kB 2015-11-09 09.32
Regler för den kommunala tomtkön.pdf 64 kB 2015-11-09 09.32
Allmänna bestämmelser för användande av Bollebygds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ABVA.pdf 26.5 kB 2016-01-05 13.39
Riktlinjer vid direktupphandling.pdf 637.8 kB 2016-12-23 08.33
Riktlinjer för tillstånd för att bedriva förskola och pedagogisk omsorg i enskild regi.pdf 102.9 kB 2017-02-13 12.57
Riktlinjer för närvaro i skolan samt skolpliktsbevakning.pdf 187.2 kB 2017-02-15 09.27
Riktlinjer mot mutor och jäv.pdf 267.6 kB 2018-04-16 08.39

Strategier och policys

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Principer för försäljning av industrimark.pdf 58.3 kB 2015-11-09 09.42
Kostpolicy.pdf 51.8 kB 2015-11-09 09.42
Informationssäkerhetspolicy.pdf 203.5 kB 2015-11-09 09.42
Fotograferingspolicy.pdf 45 kB 2015-11-09 09.42
Brandskyddspolicy för Bollebygds kommun.pdf 68 kB 2015-11-09 09.42
Principer för försäljning av industrimark.pdf 58.3 kB 2015-11-09 09.32
Policy för hästhållning vid bebyggelse.pdf 99.1 kB 2015-11-09 09.32
Policy för kommunal borgen.pdf 80.9 kB 2015-11-09 09.32
Resepolicy för Bollebygds kommun.pdf 54.8 kB 2016-08-17 08.38
Upphandlings- och inköpspolicy.pdf 478.9 kB 2016-12-23 08.33
Integrationsstrategi med inriktning nyanlända.pdf 209.6 kB 2017-03-08 15.20
Policy för funktionshinderfrågor i Bollebygds kommun.pdf 74.4 kB 2017-07-06 09.05
Policy för intraprenad i Bollebygds kommun.pdf 433.3 kB 2017-12-07 12.34