Val till riksdag, kommun och landsting 2018. Valdag 9 september.

Val 9 september 2018

Den 9 september 2018 kan du göra din röst hörd och vara med och bestämma vilka som ska styra i kommunen, landstinget och riksdagen. Din röst är lika mycket värd som alla andras, men bara om du använder den.

Det enklaste sättet att påverka utvecklingen i kommunen är att rösta. I Sverige har vi allmänna val andra söndagen i september vart fjärde år. De allmänna valen omfattar val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige och sker i år den 9 september.

Rätten att rösta fram en folkvald församling är en viktig demokratisk princip. Demokrati betyder just folkstyre. I Sverige och andra representativa demokratier styr folket genom att välja politiska representanter i fria, hemliga val. Du behöver inte tala om för någon på vad du har röstat på och ingen annan har rätt att bestämma över din röst. Alla röster väger dessutom lika. Ingens röst är mer värd än någon annans.

Vem kan rösta?

I val till riksdagen kan du rösta om du är svensk medborgare, har fyllt 18 år senast på valdagen och är folkbokförd i Sverige eller har varit det tidigare. I val till kommun- eller landstingsfullmäktige kan du rösta om du har fyllt 18 år senast på valdagen och är folkbokförd i kommunen/landstinget, samt är något av följande:

  • Svensk medborgare
  • Medborgare i något av EU:s medlemsländer, samt Island eller Norge
  • Medborgare i något annat land än de som nämnts ovan och har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år i följd före valdagen

Viktiga datum för valet

22 augusti - Förtidsröstningen börjar.

9 september - Valdag. Rösträkningen startar när vallokalerna stängs. Preliminärt valresultat presenteras så fort rösterna är räknade. 

12 september - Sluträkning av alla röster. Efter räkningen presenteras det slutgiltiga resultatet.

Mer om valet 2018

Så röstar du