Elisabeth Mencevski

Elisabeth Mencevski, Högstadielärare

Elisabeth Mencevski är klassföreståndare och högstadielärare i svenska och SO på Bollebygdskolan.

Elisabeth har arbetat i kommunen i nio år. Elisabeth hade precis blivit
klar med sina studier och började arbeta på ett vikariat när hennes
syster, som redan arbetade i kommunen, gick på föräldraledighet.

Yrkesroll

Elisabeths jobb innebär att förmedla ämneskunskaper. Det handlar även mycket om omsorg, omtanke och relationer då eleverna är i en speciell ålder under högstadiet där det händer mycket i kropp och huvud. Att vara högstadielärare handlar om att möta eleverna och främja deras utveckling, att lära dem att kritiskt granska och demokratiska värderingar.

– Som lärare fostrar man unga människor i en speciell ålder där det händer mycket. Det är en viktig och rolig roll, säger Elisabeth.

Typisk arbetsdag

Under en typisk arbetsdag kommer Elisabeth in tidigt till jobbet och förbereder dagen och ser över planeringen. Därefter har hon lektioner som hon sedan går igenom och utvärderar. Det finns även en stor social bit i arbetet där hon går runt i korridorerna och umgås och hjälper eleverna. Ingen dag är den andra lik och som lärare gör man tusen olika saker.

– Det är mycket kontakt med elever och föräldrar. Vi är här för att alla ska ha det så bra som möjligt, säger Elisabeth.

På fritiden

På fritiden är Elisabeth helst i stugan i Glommen tillsammans med familj samt att umgås vänner. Hon älskar att läsa böcker och gör det så ofta hon kan. Ett annat intresse är att gå på loppisar och kolla på Blocket.

Det bästa med jobbet

Vid frågan om vad som är det bästa med jobbet svarar Elisabeth att det är relationen med eleverna. Att hjälpa till så att det blir bra för alla, det tycker hon är roligt. Hon har även underbara kollegor som har väldigt roligt på jobbet tillsammans.

Att arbeta i Bollebygds kommun

Elisabeth beskriver sin arbetsplats som en väldigt bra organisation som är flexibel, har högt i tak och god stämning.

– Alla tycker att det är viktigt med relationer och strävar mot samma mål, vilket jag tror barnen också känner av. Vi tar hand om varandra och reagerar och agerar när vi ser att något är fel och lägger stor vikt vid mjuka värden.